Motionsorientering i
Jakobstadsregionen

  • Självservice fortsätter / Omatoimi jatkuu

    Självservice Självservice orienteringen fortsätter tills vidare enligt Suunnistusliittos rekomendationer. SSL rekomenderar att AVI höjer evenemangs gränsen till 50 personer.

  • Skärmjakten startat

    Skärmjakten har sparkat igång med självservice, varje vecka onsdag - söndag. Ifall pandemiläget lättar i Maj kör vi med tidtagning som vanligt på onsdagar. Följ med program för info.

  • Skärmjakten 2021

    Skärmjaktens hemsida har flyttats till en egen domän. Programmet för 2021 är publicerat under program. Platserna är ännu öppna och uppdateras senare. Mera text…